Φωτοβολταϊκά Πάρκα διασυνδεδεμένα με τη ΔΕΗ

Αυτόνομα συστήματα οικιών - Επαγγελματικών χώρων

Ηλιακά αυτόνομα φωτιστικά Led για πλατείες, πεζόδρομους

Αυτόνομα φωτιστικά Led για νυχτερινή οδήγηση (ασφάλεια)

Aυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας για έργα οδοποιίας